Trung tâm dữ liệu, Data Center tại Đà Nẵng

posted in: Kiến thức máy chủ | 0

Nhu cầu sử dụng máy chủ của các doanh nghiệp tăng cao, nhất là các doanh nghiệp tại các thành phố lớn, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ trở nên phổ biến đòi hỏi yêu cầu về chỗ đặt máy chủ ngày càng nhiều hơn. Để đáp ứng cho sự phát triển mạnh mẽ về chỗ đặt máy chủ tại Đà Nẵng, VNPT và Viettel đã xây dựng những trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng.

thue-trung-tam-du-lieu

1. Trung tâm dữ liệu của VNPT tại Đà Nẵng

VNPT có 3 trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, 3 trung tâm dữ liệu tại Hồ Chí Minh, 1 trung tâm dữ liệu tại Cần Thơ và 1 trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng.

Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực III – VDC3 là trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng của VNPT.

Địa chỉ: Tầng 5 – số 38 – Yên Bái – Quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng.

2. Trung tâm dữ liệu của Viettel tại Đà Nẵng

Với mức độ phủ sóng rộng khắp cả nước, Viettel đã xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng để phục vụ cho nhu cầu chỗ đặt máy chủ của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các vùng lân cận.

Địa chỉ Trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng của Viettel: Số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng có diện tích phòng máy là 500 m2 , cung cấp 100 tủ rack. Đây là trung tâm dữ liệu nhỏ nhất của Viettel.

Với nền kinh tế phát triển tại Đà Nẵng, các trung tâm dữ liệu không chỉ phải đáp ứng được về quy mô, số tủ rack cung cấp mà còn phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

>> Xem thêm: Các trung tâm dữ liệu, Data Center ở Hà Nội

VDO – địa chỉ thuê chỗ đặt máy chủ uy tín tại Hà Nội

Bình luận