Tổng hợp phím tắt thường dùng trong Photoshop.

posted in: Thủ thuật máy tính | 0

Bạn là người yêu thích đồ họa, thiết kế hay bạn thường xuyên phải sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh? Với chuyên mục thủ thuật máy tính, chúng tôi gửi tới bạn đọc những phím tắt được sử dụng nhiều nhất trong phần mềm Photoshop.

1. Nhóm phím tắt hệ thống FILE

CTRL + N: Tạo File mới

CTRL + O: Mở file

CTRL + ALT + O As: Mở file từ Adobe Bridge

CTRL + W: Đóng file

CTRL + S: Lưu

CTRL + SHIFT + S: Lưu ra các thư mục nào đó

CTRL + ALT + S: Lưu thêm 1 bản coppy

CTRL + P: In ảnh

2. Nhóm lệnh thao tác với Layer

CTRL + SHIFT + N > Layer Tạo Layer mới

CTRL + J New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + J New > Layer Via Cut Cắt Layer

CTRL + G Group with Previous Tạo nhóm Layer

CTRL + SHIFT + G Ungroup Bỏ nhóm Layer

CTRL + SHIFT + ] Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + ] Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên

CTRL + [ Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + [ Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer

3. Nhóm phím tắt F

F1 Mở trình giúp đỡ

F2 Cut

F3 Copy

F4 Paste

F5 Mở Pallete Brush

F6 Mở Pallete màu

F7 Mở Pallete Layer

F8 Mở Pallete Info

F9 Mở Pallete Action

4. Nhóm phím tắt công cụ Tool bar

V Move Di chuyển

M Marquee Tạo vùng chọn

L Lasso Tạo vùng chọn tự do

W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu

C Crop Cắt hình

I Eyedroppe Chấm màu . Thước kẻ

J Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

B Brush Nét bút

S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y History Brush Gọi lại thông số cũ của ảnh

E Eraser Tẩy

G Paint Bucket Đổ màu/ Đổ màu chuyển

Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay

O Burn Làm tối ảnh

P Pen Tạo đường path . vector

T Horizontal Type Viết chữ

A Path Selection Chọn đường Path . Vector

U Round Retange Vẽ các hình cơ bản

H Hand Hand Tool

Z Zoom Phóng to / nhỏ hình

D Defaul Background

Color Quay về màu cơ bản ban đầu

X Swich Foreground

& Background color Đổi màu trên bảng màu

5. Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop

CTRL + A All Chọn tất cả

CTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn

CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn

CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn

CTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọn

CTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng

CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush

6. Các phím tắt với nhóm IMAGE

CTRL + L Ajust > Levels Bảng Levels

CTRL + SHIFT + L Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L Ajust > Auto Contrast Tự động chỉnh Contrast

CTRL + M Ajust > Curves Bảng Curves

CTRL + B Ajust > Color Blance Bảng Color Blance

CTRL + U Ajust > Hue/Saturation Bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U Ajust > Desaturate Bảng Desaturate

CTRL + I Ajust > Invert Bảng Invert

7. Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

[ Zoom + Brush Phóng to nét bút

] Zoom – Brush Thu nhỏ nét bút

CTRL + Z Undo Trở lại bước vừa làm

CTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy Merged

CTRL + V Paste Paste

CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lên

CTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh tỉ lệ

CTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform.

CTRL + ALT + Z Undo More Trở lại nhiều bước

CTRL + X Cut Cắt

CTRL + C Copy Copy

 

>>> Gợi ý Google:

các phím tắt trong photoshop cs6
các phím tắt trong photoshop cs6 (phần 1)
các phím tắt trong photoshop cs6 trên macbook
các phím tắt trong photoshop cs6 (phần 2)
phím tắt photoshop cs6 mac

Bình luận