Tổng hợp các loại email server và chức năng của từng loại email server

posted in: Tin tức | 0

Khi chúng ta nói về các loại email server, có nhiều giao thức có liên quan. Điều này có thể cực kỳ khó hiểu nếu bạn không biết giao thức nào tồn tại cho email. Ngoài ra, mỗi giao thức này thực hiện chức năng hơi khác nhau. Các giao thức thường được sử dụng là IMAP, POP3, SMTP và Exchange. Đây là một số các loại email server người ta sẽ gặp khi truy cập ứng dụng email. Các chi tiết giao thức có thể được truy cập thông qua cài đặt máy chủ dựa trên ứng dụng email đang được sử dụng.

các loại email server và chức năng của từng loại email server

POP3

POP3 là viết tắt của giao thức Post Office 3. POP chỉ cần truy cập vào máy chủ thư và mang lại nội dung thư. Đây là một cách đơn giản nhưng tiêu chuẩn hóa cho phép người dùng truy cập vào hộp thư và nhanh chóng tải thư xuống thiết bị của họ.

Với POP3, người dùng có thể cấu hình cài đặt máy chủ. Điều này có thể được sử dụng để cho phép các bản sao thư được để lại trên máy chủ hoặc di chuyển tất cả email mà không để lại bất kỳ bản sao nào trên máy chủ. Điều này thường có thể cấu hình trong hầu hết các trường hợp. Ưu điểm lớn nhất của POP3 là sự phụ thuộc thấp trên Internet. Người dùng có thể tải xuống tất cả email và đọc chúng khi rảnh rỗi ngay cả khi họ đang truy cập ngoại tuyến này.

Cách các email này được lưu trữ tại địa phương tùy thuộc vào ứng dụng email. Ví dụ, Outlook sử dụng .pst, trong khi Thunderbird sử dụng .mbox. Đây là một lựa chọn tốt trong trường hợp bạn chọn đọc email ngoại tuyến. Ngoài ra, điều này giúp bạn giảm bớt không gian máy chủ bằng cách lưu trữ thư cục bộ.

Các cổng mặc định cho POP3 là:

– Cổng 110 – Đây là cổng không được mã hóa mặc định.

– Cổng 995 – Đây là cổng mặc định cho kết nối an toàn.

IMAP

Điều này là viết tắt của Internet Message Access Protocol. Điều này một lần nữa là một giao thức chuẩn để truy cập email và là một giao thức máy khách / máy chủ. Ở đây các email được nhận và lưu trữ bởi máy chủ Internet. Không giống như POP, điều này không di chuyển email. Sự khác biệt lớn nhất giữa POP3 và IMAP là đồng bộ hóa thư. POP3 giả định rằng người dùng sẽ được kết nối với một thiết bị duy nhất. Tuy nhiên, IMAP phù hợp cho các thiết bị khác nhau cùng một lúc.

IMAP yêu cầu người dùng phải kết nối liên tục với Internet. Khi người dùng truy cập vào hộp thư, người dùng thực sự được kết nối với máy chủ bên ngoài. Điều này có lợi hơn khi có nhiều người dùng. IMAP có thể hoạt động trên kết nối internet tương đối thấp vì nó chỉ tải xuống thư email từ máy chủ khi người dùng đã yêu cầu đọc một email cụ thể.

Các cổng mặc định cho IMAP là:

– Cổng 143 – Đây là cổng không mã hóa mặc định.

– Cổng 993 – Đây là cổng mặc định cho các kết nối an toàn.

các loại email server và chức năng của từng loại email server

SMTP

Điều này là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol. Đây là một giao thức chuẩn để gửi email qua Internet. Đây là giao thức được sử dụng bởi Tác nhân chuyển thư để gửi email đến máy chủ email của người nhận. Đây là giao thức xác định việc gửi thư và không thể sử dụng để nhận thư.

SMTP là giao thức được sử dụng phổ biến nhất để chuyển thư giữa hai máy chủ. Điều này không yêu cầu xác thực để hoạt động, không giống POP3 và IMAP. Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn cổng mặc định 25 của SMTP. Trong những trường hợp như vậy, máy chủ thư cũng cung cấp một cổng phụ thay thế.

Cổng mặc định cho SMTP là:

– Cổng 25 – Đây là cổng không được mã hóa mặc định.

– Cổng 465/587 – Đây là cổng mặc định cho kết nối an toàn.

HTTP

Đây là một giao thức thường được biết đến và là viết tắt của HyperText Transfer Protocol. Đây không phải là một giao thức email cụ thể. Tuy nhiên, HTTP được sử dụng để truy cập email bằng email dựa trên web. Hotmail hoặc Gmail là ví dụ về việc sử dụng HTTP làm giao thức email. Điều này được sử dụng để soạn và truy xuất email từ tài khoản dựa trên web.

Cổng mặc định cho HTTP là:

– Cổng 80 – Đây là cổng không được mã hóa mặc định.

– Cổng 443 – Đây là cổng mặc định cho kết nối an toàn.

Tài khoản Exchange (EAS – Exchange ActiveSync)

Điều này được sử dụng bởi các máy chủ Exchange như Microsoft Exchange. Điều này không chỉ đồng bộ thư mà còn đồng bộ danh bạ, lịch, ghi chú và mọi thứ trong triển vọng. Ưu điểm là người dùng có thể có bản sao lịch được đồng bộ hóa, danh bạ trên nhiều thiết bị.

Xem thêm các dịch vụ hỗ trợ hữu ích khác: Thuê máy chủ giá rẻ

Bình luận