Công cụ quản trị máy chủ từ xa – Remote Server Administration Tools

posted in: Kiến thức máy chủ | 0

Remote Server Administration Tools (viết tắt là RSAT) cho Windows 8.1 là cho hệ thống và các quản trị viên IT. Chúng cho phép các quản trị viên để thiết lập và quản lý các … Continued

1 2 3 4