Quy trình cài đặt Rank Tracker phiên bản mới nhất.

posted in: Kiến thức SEO | 0

Rank Tracker là phần mềm kiểm tra thứ hạng từ khóa chuyên nghiệp. Đây là phần mềm tự động kiểm tra thứ hạng công cụ tìm kiếm của bạn đồng thời giúp bạn khám phá các từ khóa có lợi nhuận bạn đã bỏ lỡ. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Rank Tracker tiện ích này.

 Sau đây là cách để làm việc đó

Bước 1: vào quản trị blog

Bước 2: Vào Template (Mẫu)

Bước 3: Vào “chỉnh sửa HTML”

Bước 4: Copy đoạn code này vào vị trí trước thẻ </head>

———

<script type=’text/javascript’>

//<![CDATA[

function doHighlight(a,c,f){for(var d=””,b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=””):a.lastIndexOf(“>”,b)>=a.lastIndexOf(“<“,b)&&e.lastIndexOf(“/script>”,b)>=e.lastIndexOf(“<script”,b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title=”‘+a.substr(b,c.length)+'” alt=”‘+a.substr(b,c.length)+'” href=”‘+f+'”>’+a.substr(b,c.length)+”</a>”,a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(” “);div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};

//]]>

</script>

———-

Bước 5: Tìm đoạn code này trong source

<data:post.body/>

Và thay thế nó bằng đoạn code sau:

Lưu ý: chèn ở giữa 2 đoạn code <b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘></b:if>, đoạn giống như code này:

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>

<data:post.body/>

</b:if>

———

<div expr:id='”summary” + data:post.id’>

<data:post.body/>

</div>

<script type=’text/javascript’>

highlightSearchTerms(‘key1′,true,’Link key1′,’summary<data:post.id/>’);

highlightSearchTerms(‘key2′,true,’Link key2′,’summary<data:post.id/>’);

highlightSearchTerms(‘key3′,true,’Link key3′,’summary<data:post.id/>’);

</script>

———

Bước 6: Lưu Mẫu và xem kết quả

Ghi chú:

 Các bạn tùy chỉnh các dòng màu đỏ sao cho thích với Blog của mình

 Sau khi Save lại thì các ký tự của từ khóa key1,2,3, và link từ khóa sẽ bị biến dạng Nhưng không sao cả chỉ cần chú ý và đưa từ khóa chính xác.

Bây giờ thì bạn có thể thoải mái sử dụng phần mềm mới đang được ưa chuộng này. Hi vọng những chia sẻ trên đây của bạn sẽ là những kiến thức bổ ích đối với bạn đọc.

Bình luận