Đăng nhập vào Windows Cloud Server sử dụng RDP với Local Resources

posted in: Kiến thức máy chủ | 0

Bài viết này dịch vụ thuê máy chủ VDO sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề về làm thế nào để kết nối và đăng nhập vào Windows Cloud Server bằng cách sử dụng Desktop (RDP) client kết nối từ xa. Nó cũng dễ dàng để sử dụng các ổ đĩa và các nguồn tài nguyên từ máy tính Windows nội bộ của bạn trong phiên RDP của bạn.

Các phiên bản của Windows

Các ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy làm thế nào để sử dụng RDP thông qua Windows XP. Các phiên bản khác nhau của Windows sẽ thay đổi chút ít, tuy nhiên hoạt động của Remote Desktop vẫn giống nhau trên tất cả các phiên bản của Windows.

Bạn có thể tiến hành kết nối đăng nhập vào Windows Cloud Server sử dụng RDP với Local Resources theo  bước sau:

Bước 1: Để bắt đầu Remote Desktop, nhấp vào Start> Run và gõ mstsc trong mở: field

Bước 2: Trước khi nhập vào địa chỉ IP và Name Cloud Server của bạn, nhấp vào Options  nút ở góc dưới bên phải của màn hình Desktop Connection từ xa.

Bước 3: Nhấp chuột vào Local Resources tab, kiểm tra các hộp đánh dấu PrinterClipboard , và nhấn More nút.

Bước 4: Theo Local Devices and Resources section, kiểm tra các hộp đánh dấu ổ đĩa, click vào Supported Plug and Play devices và nhấn OK .

Đăng nhập vào máy chủ của bạn

1/ Quay trở lại tab General  và nhập vào địa chỉ IP của Cloud Server của bạn trong Computer Name . Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối, bạn phải đăng nhập như là Administrator. Nhấn Connect nút để bắt đầu kết nối với Cloud Server của bạn.

2/ Nhập mật khẩu Administrator hiện tại Cloud Server của bạn.

3/ Sau khi đã hoàn thành xong các thao tác mà chúng tôi hướng dẫn thì giờ đây kết quả mà bạn đạt được là sự kết nối thành công sẽ và đăng nhập vào Windows Cloud Server của bạn với khả năng sử dụng các nguồn lực địa phương của máy tính Windows của riêng bạn!

Chúc các bạn thành công!

Bình luận