Có những loại máy chủ nào?

| |

Máy chủ là một máy tính có hệ thống phần cứng mạnh mẽ và phần mềm sẵn có được kết nối mạng cùng với một IP tĩnh có nhiệm vụ xử lý, lưu trữ,... Chi tiết

Có gì mới trong REVIT 2018?

| |

Phần mềm thiết kế đồ họa Autodesk Revit 2018 bao gồm các tính năng mới giúp tăng cường hỗ trợ cho thiết kế đa ngành mở rộng để chế tạo chi tiết và thiết kế... Chi tiết

CÁC DỊCH VỤ CỦA VDO